ברוכים הבאים לאתר המופעל ע"י ENJOYSTICK יבוא, הפצה ומכירה .האתר הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט (להלן: "האתר"). כמו כן אנו מוכרים לקהל העובר ושב בחנויות הפיזיות שלנו שפרוסות בכל הארץ

א. משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה - כל פעולת רכישת מוצרים ו/ או שירותים המוצעים באתר.

ב. הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/ או למי מטעמו כל טענה ו/ או תביעה כנגד בעלי האתר ו / או מפעיליו ו / או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו / או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

ג. אם תבקש להצטרף למועדון הלקוחות של האתר או לשירותים אחרים המוצעים באתר, תידרש להסכים גם לתנאים המיוחדים של אותו שירות.

ד. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

ה.לביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה.


ז. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ח. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.


הזמנת מוצרים

א.
ENJOYSTICK מציעה למכירה מגוון רחב של מוצרים (להלן: "מוצרים"). לצד המוצרים המיועדים למכירה. מצוינת במפורש העובדה כי ניתן לרכוש אותם באמצעות סימון בעגלת הקניות. אם עובדה זו לא צוינה לצד המוצר ו/או השירות, לא תוכל לרכושם, ואנו לא נהיה חייבים לספק לך אותם.

ב. על מנת שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן: "הזמנתך"), חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי של יצרני או יבואני המוצרים ויהיו זמינים להפצה. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. אם המוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון. במקרה הזה, שומרת לעצמה
ENJOYSTICK את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.

אופן ביצוע הזמנה

א. לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך.לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב
ENJOYSTICKלספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.

ב. רק לאחר ש
ENJOYSTICK תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך ויקבל את אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי שבידי ENJOYSTICK או יצרניה או מפיציה. (בכרטיס מעקב ההזמנות של הלקוח הרשום תוכל לראות אתסטטוסהזמנתך משתנה ל- "חויבה").

ג. כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידינו.

ד. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, יהא
ENJOYSTICKרשאי לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

ה. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או בכל דין.

אמצעי התשלום

א. באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. .

ב. שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.

מועד אספקה

א. זמני האספקה להם אנו מתחייבים הם עד7 יום (להלן:" מועדי האספקה") לקליטה בדואר ישראל ומיום חיוב בהצלחה של כרטיס האשראי.7 ימי העסקים מתייחסים למוצרים המצויים במלאי , ו/אוהספקיות הרלוונטיות, ו/או המפיצות. (בכרטיס מעקב ההזמנות של הלקוחתוכל לראות אתסטטוסהזמנתך משתנה ל- "סופקה").
במקרים של "הזמנה מוקדמת" יחושבו 7 ימי העסקים מיום הפצת המוצר בארץ בפועל.
חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת,אנו עושים כמיטב יכולתנו להקדים את זמן האספקה .
למען הסר ספק ,אנג'ויסטיק אינה אחראית על עיכובים בהגעת מוצריםהנובעים מחגים ומועדים ,עיכוב בשחרור משלוחים בינלאומיים, זמני אספקה משובשיםשל מפיצות מקומיות, עיכובים בחברת השילוח, עיכוב כתוצאה משיטת השילוח וכיוצא בזה.

ב. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכרז פומבי ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, אנו רשאיםלהודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.


ג. המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל רשוםאו באמצעות חברת
UPS עם שליח עד הבית. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים בחברת שילוח כזו או אחרת, אינם ניתנים לבקרה ע"יואינם בשליטתו והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה .
שימו לב-קונסולות ואביזרים גדוליםוכבדיםאינם נשלחים בדואר רשום עקב משקל גבוה ו/או ממדים גדולים ן/או רגישות המוצר .במקרים אלו, יידרש הלקוחלהוסיף 25 ש"ח (מסובסד) עבור משלוח עם שליח מיוחד עד הבית .במקריםחריגיםשל משלוחים גדולים וכבדים במיוחד יהיה רשאית
ENJOYSTICK לחייב 59 ש"ח עבור השליחות עד הבית.בכל מקרה, עלות המשלוח (שהיא תוספת לעלות המוצר)מצוינת על ידינו באופן ברור בעמוד המוצר עצמו.
אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה חברת
UPSמולנו, ובכפוף לרשימת הישובים שלUPS בהן מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעמנולבצע את משלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאימזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיהENJOYSTICKהפוסקת הבלעדית.

מחירים ותשלומים

א. חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר. הזמנות מוקדמות יחויבובמהלך החודש הקודםליום הפצת המוצר וזאת על מנת שנוכל להיערך לכמותהסחורה המוזמנת ועל מנת לשריין ללקוחות המזמינים עותקים מהמוצר. מחירי ההזמנות המוקדמות אינם סופיים ועלולים להשתנות.
ב.אנג'ויסטיקרשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.


ג. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.ביטול עסקה


א. על פי חוק אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. בכלל זה: משחקי קונסולות, משחקי מחשב תוכנות מחשב .
ב. ניתן לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, כשהםארוזים באריזתם המקורית בלבד.
וזאת בהודעה בכתב לדואר אלקטרוני: ראה דף צור קשר.לאחר בירור פנייתך יש להחזיר את המוצר באמצעות הדואר לכתובת אשר תינתן לך.לאחר החזרת המוצרים תזוכהקנייתךבניכוי דמי טיפול בסך5% מסכום הרכישה או ב-100 ש"ח ,הנמוך מבניהם. אם המוצר כבר נשלח יחולו הוצאות השילוח על הלקוח.

אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעמינו ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, באריזתוהמקורית, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה אנו רשאיםלסרב לביטול העסקה.

ג. במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. במקרה של מוצר פגום מייצורו, אתה רשאי לשלוח את המוצר בצירוף מספר הזמנתך ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שנקבל את פנייתך, נשלח אליך שנית אתהמוצר ( תיקון או החלפה מלאה – לשיקולנו בלבד) על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק. הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14 ג' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981.

ד. אי הכרת המוצר לא תהיה עילה להחזרתו (מעבר להחזרות המותרות על פי חוק בסעיפים א' עד ג').
ENJOYSTICK רשאית לסרב להחזרת מוצר שהוזמן בשגגה למכשיר לא מתאים/שיטת שידור לא מתאימה/הגבלת תוכן גיל לא מתאים/טעם אישי וכיו"ב. JOYSTICK PLUSאינה אחראית לספק את המידע אודות המוצר פרט לשמו ולמספר הדגם. אנו מבקשים כי תבצע את כל פעולות בדיקת המוצר בטרם רכישתו בפועל. למרות זאת, נשמח תמיד לקבל פנייתכם בדוא"ל או בטלפון לבירור תכונות נוספות של המוצר ו/או המלצות/הסברים מצד צוות החנות ונענה כמיטב יכולתנו. כמו כן באפשרותכם להיעזר באתרי ביקורת חיצוניים ובלתי תלויים.

אחריות

א.
ENJOYSTICKו/או מי מטעמו אינם מייצרים את המוצרים, ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומיהמוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצדENJOYSTICKלגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפםכפי שפורט בתנאי שימוש אלה.

ב. האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם,
לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים,של המוצרים ו/או היבואנים בארץ של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. במקרים של ייבוא מוצרים על ידי ENJOYSTICKתסופק תעודת אחריות שלנו. היצרנים, לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.

ג. בשום נסיבות לא תחול עלינו ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל
ENJOYSTICK ו/או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

ד.
ENJOYSTICK ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

ה. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפינו ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.


ו.אין אחריות על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח או על שימוש לא תקין ולא אחראי על במוצר.

תנאים נוספים

א. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע שלנו.
ENJOYSTICK לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.

ב.
ENJOYSTICK תוכל לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים.


ג. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", נבצר יהא מאתנולנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו,
ENJOYSTICK תוכל לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה "כוח עליון" משמעו - לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

ד.
ENJOYSTICK שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ואו לבטל מכירה על פי שיקול דעתו באם יתברר לו שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

דין ושיפוט

הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.

קנייה נעימה!